VISCOKOS TRAINING ACTIVITIES

DSC_0223

VISCOKOS TRAINING ACTIVITIES

About project

This school year 2021-22, the VisCoKos project continues to work. The first phase of the project began in November 2021. Our partners in Kosovo, the NGO” CDKD “(Center for Depoliticization of Kosovo Society) have completed workshops with teachers to be trained to continue working with their students in school workshops and are a constant support to all teachers during the first phase of the project. This year’s project cycle includes a total of 104 classes from four regions of Kosovo (Mitrovica, Gjilan, Prizren and Pristina). The project involves all communities living in Kosovo. We will complete the first phase of the project by February 10, 2022, and we look forward to good project proposals from everyone involved in this year’s project.

О пројекту

„Ове школске 2021-22. године пројекат ВисЦоКос наставља са радом. Прва фаза пројекта почела је у новембру 2021. Наши партнери на Косову, НВО „ЦДКД“ (Центар за деполитизацију косовског друштва) завршили су радионице са наставницима за буду обучени да наставе да раде са својим ученицима у школским радионицама и представљају сталну подршку свим наставницима током прве фазе пројекта.Овогодишњи пројектни циклус обухвата укупно 104 одељења из четири региона Косова (Митровица, Гњилане, Призрен и Приштина). ). Пројекат укључује све заједнице које живе на Косову. Прву фазу пројекта ћемо завршити до 10. фебруара 2022. године и радујемо се добрим предлозима пројеката од свих укључених у овогодишњи пројекат.“

Region Gilan

Region Gnjilane

Region Mitrovica

Region Priština

Region Prizren

Address List

CDKD

CENTER FOR THE DEOPOLITICIZATION OF KOSOVO SOCIETY​

CENTAR ZA DEPOLITIZACIJU KOSOVSKOG DRUŠTVA

qendra për de-politizimin e shoqërisë së kosovës

GALLERY